MiniPlus magasin som dobbelt parringsstade

Man kan, ved hjælp af en simpel tvilling-bund og et skillerum, anvende et MiniPlus magasin som parringsstade for to dronninger på en gang.

Tvilling-bund

Man kan lave bunden af en 9 mm krydsfinerplade med målene 277 x 277 mm, hvorpå der stiftes nogle 22 x 10 mm lister (ramme-lister). Man skal bruge to lister 277 mm og tre lister 257 mm. I to af de korte lister, udskæres et 8 mm dybt og 30 mm langt indsnit, der skal bruges som flyvehuller.

De lange lister (A) stiftes på langs pladens ydersider. Den korte liste uden udskæring (B) skal forbinde de to lange lister (A) på midten, mens de to lister med flyvehuller (C) stiftes på langs pladens kant med udskæringerne vendt mod pladen.

		     C
		+---------==---------+
		|          |
		|          |
		| A         | A
		|    B      |
		+--------------------+
		|          |
		|          |
		|          |
		|    C      |
		+---------==---------+

Under pladen stiftes et par lister for at hæve bunden fra underlaget. Vil man gøre det ekstra godt, kan man stifte et par små landingsbrædder på under flyvehullerne.

Skilleplade

Skillepladen er en 152 mm høj og 235 mm bred plade, hvorpå der er stiftet en 255 mm lang og 15 mm høj liste, der fungerer som overligger.

		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
		 |         |
		 |         |
		 |         |
		 |         |
		 +------------------+
 

Kommentarer modtages på ping@bimesteren.dk

Opdateret