Bimesteren
Biens udviklingstid 

Af hensyn til en vellykket parring, er det nyttigt at vide, hvornår man skal gøre hvad. Her er en kort beskrivelse af biens typiske udviklingstid samt et skema med den tidsmæssige sammenhæng ved fremstilling af dronninger. Hvis ikke du ønsker ø-parring af dine dronninger, så springer du blot de to sidste trin over:

Biens udviklingstid

Dag nr.Dag fra klækningArbejde
0-12Omlarvning af ca. 12 timer gamle larver kl. 10
5-7Forseglede celler til rugemaskine
120Klækning kl. 22
174Til parringsstation
3118Retur fra parringsstation

-oOo-

For dem der vil vide mere om emnet, kan Eigil Holms bog "Dronningeavl, Arvelighedslære og forædling af bier" anbefales. Bogen kan købes gennem Danmarks Biavlerforening eller din lokale materielforhandler.

-oOo-

Kontakt info@bimesteren.dk for yderligere oplysninger
Tlf.: 75 86 16 88 eller 22 11 96 11

Opdateret