Bimesteren
Biens udviklingstid 

Af hensyn til en vellykket parring, er det nyttigt at vide, hvornår man skal gøre hvad.

Først er en kort illustration af af biens typiske udviklingstid:

Biens udviklingstid

Det kan oversættes til et skema med den tidsmæssige sammenhæng ved fremstilling af dronninger. Hvis ikke du ønsker ø-parring af dine dronninger, så springer du blot de to sidste trin over:

Dag nr.fra klækningParringsstationArbejde
0-12-16Omlarvning af ca. 12 timer gamle larver kl. 10
5 -7-11Forseglede celler til rugemaskine
12 0-4Klækning kl. 22
17 40Til parringsstation
31 1814Retur fra parringsstation

-oOo-

For dem der vil vide mere om emnet, kan Eigil Holms bog "Dronningeavl, Arvelighedslære og forædling af bier" anbefales. Bogen kan købes gennem Danmarks Biavlerforening eller din lokale materielforhandler.

 

Kommentarer modtages på ping@bimesteren.dk

Opdateret